Informacje o przetargu

z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP„Zero emisyjny motorowy transport wodny śródlądowy”, który ubiega się o dofinansowanie  dotyczące wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu (usługi) w ramach projektu Zapytanie ofertowe 1/2016: